Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh: “Lá phổi xanh trong công nghiệp.”
12/02/201810.000 view

Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh: “Sự Khởi Đầu Mới”
12/02/201810.000 view

Ông Huỳnh Uy Dũng đầu tư 10 000 tỷ đồng xây dựng nhà máy xử lý nước thải
12/02/201810.000 view

Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 2: Lá phổi xanh đầu tiên trong công nghiệp
12/02/201810.000 view

Công ty Cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh xử lý nước thải thành nước sinh hoạt
12/02/201810.000 view

Tham quan nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam.
12/02/201810.000 view