Doanh nhân Dũng đang họp bàn phát triển dự án nhà máy xử lý nước thải

Gần 30 năm trước, khi khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (cũ), Bình Dương hiện tại đi vào hoạt động, các quy định về chuẩn nước thải ra môi trường chỉ đạt loại B. Sau đó, chuẩn nước thải quy định […]

Xem them