Sản xuất
Sứ mệnh của DDIW là mang những sản phẩm nội thất chất lượng cao với tiêu chuẩn sản xuất Quốc tế đến Việt Nam.

Năng Lực Sản Xuất Quy Mô Lớn

Nhờ có những khoản đầu tư lớn, nhà máy 90.000m2 của DDIW có một cơ sở hạ tầng hiện đại chứa hơn 200 máy CNC và các thiết bị tiên tiến nhất để bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng cao và thời gian giao hàng đúng hạn cho cả các sản phẩm nội thất rời lẫn cố định. Hơn nữa, chúng tôi có khả năng sản xuất các sản phẩm nội thất bằng gỗ với quy mô lớn, các cấu trúc phức tạp và kể cả những sản phẩm theo đơn đặt hàng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Các vật liệu, phần cứng, các sản phẩm nội thất và quy trình kiểm soát độc đáo giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp của nhiều thương hiệu quốc tế uy tín. Vật liệu và thành phẩm của chúng tôi cũng được kiểm tra thường xuyên để bảo đảm đạt chuẩn về an toàn sử dụng và môi trường toàn cầu.

SẢN PHẨM NỘI THẤT CỦA CHÚNG TÔI