Gần 30 năm trước, khi khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (cũ), Bình Dương hiện tại đi vào hoạt động, các quy định về chuẩn nước thải ra môi trường chỉ đạt loại B. Sau đó, chuẩn nước thải quy định yêu cầu đạt loại A và các khu công nghiệp được phát
triển trong phạm vi cả nước. Song song với việc phát triển các khu công nghiệp, phát sinh vấn đề nước thải ra môi trường, xuất hiện nhiều điểm nóng trong cả nước.

Nếu chúng ta không sớm hành động thì sẽ có lỗi rất lớn với con cháu mai sau.

Hôm nay, bước vào tuổi 60, tôi không phải là nhà khoa học, không phải là kỹ sư hóa nhưng với trách nhiệm của người đầu tiên phát triển các khu công nghiệp, tôi cũng là người đầu tiên tham gia giải quyết hậu quả của các khu công nghiệp.

Tôi đã bỏ công nghiên cứu thành công quy trình xử lý nước thải thành nước sinh hoạt phục vụ sản xuất bằng phương pháp vi sinh không sử dụng hóa chất.

Năm ưu điểm của quy trình xử lý nước thải của công ty Hằng Hữu Huỳnh:

Không có nước thải xả ra môi trường. Nước được xử lý để phục vụ lại các nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp trong khu công nghiệp . Không hạn chế mức độ ô nhiễm và lưu lượng xả thải để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất . Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không cần xây dựng
các nhà máy xử lý nước thải cục bộ. Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về nước thải. Sau khi nghiên cứu hoàn thành, tôi quyết định đầu tư 100 nhà máy tại các điểm nóng về nước thải trong phạm vi cả nước với tổng vốn đầu tư gồm 10.000 tỉ đồng. Bình quân 100 tỉ đồng cho một nhà máy có công suất 10.000 m3/ngày.

Nhà máy đầu tiên sẽ được khánh thành vào ngày 26.1.2019 tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Đây là nhà máy đầu tiên trong cả nước xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thành nước sinh hoạt tại Việt Nam.

Chúng tôi sẵn sàng đầu tư trong phạm vi cả nước nếu có nhu cầu từ địa phương hoặc các khu công nghiệp khác để công nghiệp phát triển nhưng môi trường vẫn đảm bảo.

Trân trọng,

Huỳnh Uy Dũng