KCN Sóng Thần 2

Địa chỉ: 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường, các Khu Công Nghiệp luôn là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước.

Khu Công Nghiệp Sóng Thần II là một trong những Khu Công Nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời cũng là khách hàng đầu tiên của Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II. Đây là Khu công nghiệp được áp dụng quy trình xử lý nước thải thành nước sinh hoạt phục vụ sản xuất bằng phương pháp vi sinh, do chính người Việt Nam phát hiện và lai tạo, mà cụ thể là Ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh.