KCN Sóng Thần 2

Địa chỉ: 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

KCN Sóng Thần 3

Địa chỉ: 1765 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, tỉnh Bình Dương

KCN VSip 1

Địa chỉ: 8 Đại lộ Hữu Nghị, Binh Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

KCN Sóng Thần 2

Địa chỉ: 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

KCN Sóng Thần 3

Địa chỉ: 1765 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, tỉnh Bình Dương

KCN VSip 1

Địa chỉ: 8 Đại lộ Hữu Nghị, Binh Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương