THƯ NGỎ

Gần 30 năm trước, khi Khu công nghiệp Bình Đường và Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé cũ (Bình Dương hiện tại) đi vào hoạt động, các quy định về chuẩn nước thải xả ra môi trường chỉ cần đạt loại B. Sau đó, chuẩn nước thải quy định yêu cầu phải đạt loại A song song với việc các Khu công nghiệp được phát triển trên phạm vi cả nước.

Việc phát triển các Khu công nghiệp đã phát sinh vấn đề nước thải xả ra môi trường, xuất hiện nhiều điểm nóng trên cả nước.

Nếu chúng ta không sớm hành động thì sẽ có lỗi rất lớn với con cháu mai sau.

Hôm nay, bước vào tuổi 60, tôi không phải là nhà khoa học, không phải là kỹ sư hóa nhưng với trách nhiệm của người đầu tiên phát triển các Khu công nghiệp, tôi cũng sẽ là người đầu tiên tham gia giải quyết hậu quả của các Khu công nghiệp.

Tôi đã bỏ tâm trí nghiên cứu thành công quy trình xử lý nước thải thành nước sinh hoạt phục vụ sản xuất bằng phương pháp vi sinh, không sử dụng hóa chất.

Năm ưu điểm của quy trình xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh:

1. Không có nước thải xả ra môi trường.
2. Nước được xử lý để tái phục vụ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
3. Không hạn chế mức độ ô nhiễm và lưu lượng xả thải từ nhà máy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất.
4. Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp không cần xây dựng các nhà máy xử lý nước thải cục bộ.
5. Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về nước thải.

Sau khi nghiên cứu hoàn thành, Sau khi nghiên cứu hoàn thành, tôi quyết định đầu tư 10.000 tỉ đồng để xây dựng các nhà máy xử lý nước thải trên cả nước , đặc biệt tại các điểm nóng.

Tiến sĩ Huỳnh Uy Dũng

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SÓNG THẦN II

Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II sau khi khánh thành vào ngày 26/1/2019, có thể xử lý với công suất tối thiểu khoảng 10.000 m3 và tối đa có thể lên tới 18.000 m3 mỗi ngày. Mỗi KCN phải có một nhà máy và không nhất thiết phải có các nhà máy con. Đây là nhà máy kiểu mẫu, đầu tiên của Việt Nam xử lý nước công nghiệp thành nước phục vụ sản xuất. Kết quả thử nghiệm hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiêu chuẩn của Bộ Y tế là nước sinh hoạt phục vụ sản xuất. Trong giai đoạn 2018-2021, Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh sẽ đầu tư ước tính ban đầu khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, ưu tiên đặc biệt các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên cả nước.

Nói về công nghệ, Tiến sĩ Huỳnh Uy Dũng cho biết, đây là niềm tự hào của người Việt Nam. Từ ngày hôm nay trở đi, khi phát triển các KCN, chúng ta không phải lo lắng về vấn đề xử lý nước thải, lưu lượng xả thải, nồng độ ô nhiễm xả thải và đất nước ta không bị lệ thuộc vào công nghệ và nguồn vốn của nước ngoài cho việc xử lý nước thải công nghiệp.

Tiến sĩ Huỳnh Uy Dũng khẳng định: 30% lợi nhuận của Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II làm công tác từ thiện và 10% lợi nhuận phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học môi trường về nước thải, rác thải và khí thải.

BẢO VỆ TÀI SẢN MÔI TRƯỜNG ĐỂ TRAO LẠI NGUYÊN VẸN CHO THẾ HỆ MAI SAU

Tiến sĩ Huỳnh Uy Dũng quyết tâm dành toàn bộ trí lực cho việc bảo vệ môi trường và bắt đầu từ nơi có nguồn ô nhiễm nhiều nhất là nước thải từ các khu công nghiệp. Tiến sĩ cho biết sẽ hạn chế tất cả nguồn nước thải ô nhiễm thành nước sạch theo công nghệ sinh học thân thiện với môi trường, tái sử dụng nước thải đã qua xử lý để tiếp tục phục vụ sản xuất, phục vụ con người, hạn chế xả ra môi trường tự nhiên, bảo tồn nguồn tài nguyên Nước hữu hạn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sự ra đời của Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh, là thành quả nghiên cứu ngày đêm, là tâm huyết của Tiến sĩ Huỳnh Uy Dũng mang sứ mệnh:

1. Cải cách quy trình xử lý nước thải tại các khu công nghiệp theo hình thức công nghệ sinh học, xử lý nước thải công nghiệp thành nước sạch tái phục vụ lại cho hoạt động sản xuất công nghiệp.

2. Bảo tồn tài nguyên nước và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội, sự phát triển của tất cả ngành nghề sản xuất.

TRỤ SỞ NHÀ MÁY

Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh sẽ tổ chức lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II vào lúc 8 giờ sáng ngày 26/01/2019 tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh: “Lá phổi xanh trong công nghiệp.”
12/02/201810.000 view
Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh: “Sự Khởi Đầu Mới”
12/02/201810.000 view
Ông Huỳnh Uy Dũng đầu tư 10 000 tỷ đồng xây dựng nhà máy xử lý nước thải
12/02/201810.000 view

HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Các Khu Công Nghiệp luôn là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước, đồng thời cũng là khách hàng tiềm năng của chúng tôi.