Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp thành nước sinh hoạt phục vụ sản xuất đầu tiên ở Việt Nam sắp đi vào hoạt động.

Ngày 21/1, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh cho biết, nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II tại Dĩ An, Bình Dương chính thức hoạt động vào ngày 26/1 với công suất từ 10.000 – 18.000 m3/ngày.

Đây là nhà máy kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam xử lý nước thải công nghiệp thành nước sinh hoạt phục vụ sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế bằng phương pháp xử vi sinh do người Việt Nam chế tạo.

“Khi đi hoạt động, nhà máy xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh sẽ dành 30 % lợi nhuận để làm công tác từ thiện và 10% phục vụ công tác nghiên cứu khoa học về môi trường như nước thải, rác thải và khí thải”, ông Dũng cho biết thêm.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2018 – 2021, Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh sẽ bỏ ra 10.000 tỷ đồng xây dựng 100 nhà máy xử lý nước thải công nghiệp tại khu công nghiệp là những điểm nóng về ô nhiễm môi trường trong cả nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *