THƯ NGỎ

Gần 30 năm trước, khi khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (cũ), Bình Dương hiện tại đi vào hoạt động, các quy định về chuẩn nước thải ra môi trường chỉ đạt loại B. Sau đó, chuẩn nước thải quy định yêu cầu đạt loại A…

Sau đó, các khu công nghiệp được phát triển trong phạm vi cả nước. Song song với việc phát triển các khu công nghiệp, phát sinh vấn đề nước thải ra môi trường, xuất hiện nhiều điểm nóng trong cả nước.

“ Nếu chúng ta không sớm hành động thì sẽ có lỗi rất lớn với con cháu mai sau.” Huỳnh Uy Dũng

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Doanh nhân Dũng “lò vôi” đầu tư 100 nhà máy xử lý nước thải: “Như bổn phận, để khi lìa đời mãn nguyện mình đã sống có ích”

NGUỒN CƠN CỦA VẤN ĐỀ

Vì TÔI là một trong những người tiên phong đầu tư vào KCN, quan sát KCN từ quá trình hình thành, phát triển và phát sinh những bất cập, thách thức suốt gần 30 năm nay, nay TÔI đã gần 60 tuổi, không quá muộn để TÔI nhận thấy chính TÔI và tất cả chúng ta hôm nay cần phải thay đổi suy nghĩ, nhanh chóng hành động trong việc bảo vệ môi trường để không có lỗi với con cháu mai sau.

Vì vậy, TÔI ĐÃ HÀNH ĐỘNG

Vì vậy, TÔI quyết tâm dành toàn bộ trí lực cho việc bảo vệ môi trường và bắt đầu từ nơi có nguồn ô nhiễm nhiều nhất là nước thải từ các KCN. công nghệ sinh học thân thiện với môi trường, tái sử dụng nước thải đã qua xử lý để tiếp tục phục vụ sản xuất, phục vụ con người, hạn chế xả ra môi trường tự nhiên.

Việc TÔI nghiên cứu, thành lập công ty này là khi TÔI nghĩ về trách nhiệm, bổn phận của mình, để tới khi nám mắt lìa đời TÔI có thể nở nụ cười mãn nguyện rằng mình đã sống có ý nghĩa với đời.

Xem thêm >>

VẬY ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP ?

Vì TÔI là một trong những người tiên phong đầu tư vào KCN, quan sát KCN từ quá trình hình thành, phát triển và phát sinh những bất cập, thách thức suốt gần 30 năm nay, nay TÔI đã gần 60 tuổi, không quá muộn để TÔI nhận thấy chính TÔI và tất cả chúng ta hôm nay cần phải thay đổi suy nghĩ, nhanh chóng hành động trong việc bảo vệ môi trường để không có lỗi với con cháu mai sau.

Vì vậy, TÔI ĐÃ HÀNH ĐỘNG

Vì vậy, TÔI quyết tâm dành toàn bộ trí lực cho việc bảo vệ môi trường và bắt đầu từ nơi có nguồn ô nhiễm nhiều nhất là nước thải từ các KCN. công nghệ sinh học thân thiện với môi trường, tái sử dụng nước thải đã qua xử lý để tiếp tục phục vụ sản xuất, phục vụ con người, hạn chế xả ra môi trường tự nhiên.

Việc TÔI nghiên cứu, thành lập công ty này là khi TÔI nghĩ về trách nhiệm, bổn phận của mình, để tới khi nám mắt lìa đời TÔI có thể nở nụ cười mãn nguyện rằng mình đã sống có ý nghĩa với đời.

Xem thêm >>

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hôm nay, bước vào tuổi 60, tôi không phải là nhà khoa học, không phải là kỹ sư hóa nhưng với trách nhiệm của người đầu tiên phát triển các khu công nghiệp, tôi cũng là người đầu tiên tham gia giải quyết hậu quả của các khu công nghiệp…

CAMERA TRỰC TIẾP

KCN luôn là khách hàng tiềm năng của chúng tôi, mang đến những giải pháp sinh học tuyệt vời và những quyền lợi đặc biêt dành riêng cho khách hàng . Chúng tôi còn mang lại giá trị sống đích thực cho cộng đồng.

Doanh nhân Dũng đang họp bàn phát triển dự án nhà máy xử lý nước thải
12/02/201810.000 view
Tham quan nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam.
12/02/201810.000 view
Hình ảnh tái chế nước tại KCN Bình Dương được xử lý tại công ty Hằng Hữu Huỳnh…
12/02/201810.000 view

HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG

KCN luôn là khách hàng tiềm năng của chúng tôi, mang đến những giải pháp sinh học tuyệt vời và những quyền lợi đặc biêt dành riêng cho khá000ch hàng . Chúng tôi còn mang lại giá trị sống đích thực cho cộng đồng.